Ponuka služieb

 • diagnostika ložiskových uložení
 • návrh a kontrola súčasných ložiskových uložení
 • výpočet uložení a návrh opatrení pre zvýšenie životnosti a spoľahlivosti zariadenia
 • montáž a šéfmontáž ložísk
 • vypracovanie pracovných a technologických postupov montáže a demontáže
 • kontrola a návrh mazania – druh, typ
 • vypracovanie mazacích plánov
 • návrh monitorovacieho systému stroja
 • určovanie príčin poškodeného ložiska na základe technickej kontroly ložiska a maziva
 • ferrografický rozvor maziva
 • metalografické hodnotenie
 • chemické zloženie ložiskových materiálov
 • statické a dynamické posudzovanie strojov
 • vypracovanie potreby a návrh náradia pre montážne čaty a údržbu
 • zapožičiavanie špeciálneho náradia